zondag 21 september 2014

Dynamic Costing

e-Commerce wordt steeds meer competitief. Om als e-Tailer te concurreren is marktkennis en -inzicht in de (prijs)ontwikkelingen noodzakelijk. Intelligente prijsstelling software en dynamische prijsstelling maken dit mogelijk. Door gebruik te maken van factoren zoals de marktvraag en de wisselkoers kan een optimale verkoopprijs worden vastgesteld. Dynamische prijsstelling is een krachtig wapen in een prijstransparante markt zoals internet.

Bij een dynamische prijszetting wordt de prijs aangepast aan de marktvoorwaarden. Doordat de marktdynamiek groot is loont het om de prijs aan te passen. De omzet kan met dit instrument worden gemaximaliseerd. Een prijsverlaging trekt de consument vaak over de streep om net dat ene product te kopen, dat hij anders zou laten liggen.

Dynamisch verkopen vergt grote hoeveelheden data. De consument en concurrent moeten immers worden gevolgd, om op het juiste moment de prijs aantrekkelijk te maken. Als daar de kosten vanaf worden getrokken, ontstaat een dynamisch winstprofiel: een mechanisme met logistieke mogelijkheden.

dynamic, revenue

Dynamic revenues

De logistieke patronen, die e-Commerce teweegbrengt maakt dynamic costing zeer interessant. Op bepaalde weekdagen is het orderaanbod lager. Deze beschikbare capaciteit kan tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden. De voordelen van dynamic costing zijn gelijkwaardig aan dynamic pricing.

Voordelen

1. Een hogere omzet
Het verlagen van de prijs motiveert om een logistiek product anders in te kopen. Een lagere kostenstructuur biedt een hogere verkoopmarge.

2. Een hogere marge
Het verhogen van de prijs op piekmomenten zorgt voor een hogere marge. Een extra effort, die  op deze wijze rendeert.

3. Betere bezetting
De bezettingsgraad over de gehele werkweek wordt hoger, waardoor de kostprijs daalt.

4. Minder fluctuatie
Een stabiel orderpatroon geeft rust in een magazijn. Hierdoor neemt de kans op fouten af.

5. Minder personeelsverloop
Het beter balanceren van de orderstroom zorgt voor een constanter aanbod van werk. Op deze wijze krijgen inleenkrachten een stabielere werkomgeving.